Çok Okunan Sarkılar

Dılemın Zagrose 2017 kürtçe sözleri

88795 Okuma

Min xatır  jî te  nexwest  ez diçim  ser çîyan

Tû  jî min nexeyîde  dayêka dîl şewat

Hevalêm  tev çûn e ez mam ber duvaran

Gazîna  jî min  neke  ez bûme ker u lal

 

Dîlemin  Zagrose digerîm ser Sîpan

Ez bû me  teyrê baz  difirim  ser welat

Gere şehit bibim dayke  tu serfıras

Bî du mîn negirî  bigîri  govend û dilan

 

Dur ketim daykamın hestra ne barine     

Jî bu derman bike dilête bırîne

Azadî ye tinim jî bo  te mzgîn e

Gazina mîn neke ez bume Gerilla

 

Dîlemin Zagrose digerîm ser Sîpan

Ez bû me teyrê baz difirim ser welat

Gere şehit bibim dayke tu serfıras

Bî du mîn negirî bigîri govend û dilan

 

www.umudayuruyenler.net

www.umdsesli.com